Betingelser og Vilkår

Speedevent AS tilbyr forskjellige produkter og opplæring for motorsykel mijøet i Norge og Scandinavia.

• California Superbike School Scandinavia • Banedager med instruksjon for bane- og gate motorsyklister. • Produker til motorsykkler • Eventuelle tilbuds kampanjer kan ikke benyttes på skole, kurs eller produkter som allerede har en redusert pris.

Angrerett

Angrer du et kjøp i vår nettbutikken, gjelder angrerett loven. Ved bruk av angreretten ved kjøp av produkter har Speedevent AS og kjøper forpliktelser som skal følges innenfor angrerett lovens bestemmelser. Ved kjøp av arrangement, gjelder angreretten 14 dager fra bestillings datoen. Gjelder også selv om faktura ikke er betalt. Med bestilt arrangement menes via nettbutikk, telefon, mail, sms, muntlig eller annen form for bestilling. Utdrag fra angrerett loven:

• Angreretten betinger at kunde bærer kostnadene selv (jf. Angrerett loven § 8, punkt i). Dersom varene ikke kan returneres med normal post anbefaler vi posten.no for mer info og gjennomføring av retur av større pakker. Dersom forbrukeren uttrykkelig har valgt en annen type levering er dette en kostnad som bæres av kunde(jf. Angrerett loven § 24). • Angreretten betinger at melding er gitt selger innen 14 dager etter at leveransen er mottatt.(jf. Angrerett loven § 21). Forbrukeren skal uten unødig opphold, og senest 14 dager fra melding om angrerett er blitt gitt, sende varene tilbake.(jf. Ang Angreretten § 25) • Angreretten gir næringsdrivende rett til å belaste kunde om produktet er påført en verdireduksjon som følge av bruk utover det som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskap og/eller funksjon. (jf. Ang Angreretten § 25). • Angrerett loven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Angreretten kan derfor ikke benyttes av firmaer eller andre som har handlet som ledd i næringsvirksomhet..(jf Angrerett loven § 1).

Avbestilling

Avbestilling av et bestilt arrangement gjelder følgende regler og skal skje skriftlig via epost eller lignende til epost post@speedevent.no Senest innen 30 dager før arrangementet, gis det 50% refusjon av totalbeløpet. Senere enn 30 dager før arrangementet refunderes ikke beløpet. Skyldes skade/sykdom vil vi utstede dokumentasjon om din påmelding til eventuell reiseforsikringen. Bestilt plass kan i samråd med Speedevent AS selges til annen person som oppfyller de krav som stilles til skole/kursdagen. Oppfyller kjøper ikke betingelsen om tidligere gjennomførte Level, kan Speedevent AS ikke garantere plass dersom det ikke er tilgjengelig plass i det Level kjøper trenger plass i. Og kjøpers kjøretøyet må oppfylle krav til dagen registrert/uregistrert ut fra selgers bestilt plass.

Personvern

Persondata følger lov om Personopplysninger. Informasjonen som blant annet navn, adresse, telefon nr. og e-postadresse. Opplysninger om deg som person vil aldri bli gjort tilgjengelig og/eller videresolgt til andre. Betalings detaljer håndteres direkte av Paypal, disse opplysningene er ikke lagret hos eller av oss.

California Superbike School og banedager

Ved påmelding bestilles den/de aktuelle skole/kurs dager og plassen er sikret når betalingen er gjennomført og mottatt på konto. Speedevent AS forbeholder seg retten til uten varsel og videre selge plasser som ikke er betalt. ved bestilling her i nettbutikken holdes plassen i 10 minutter før den frigjøres om den ikke betales. Ved bestilling og betaling mottar du en epost med betalings bevis for det bestilte skole/kurs og det vil følge en link til informasjon om dagen. Når skole/kursdagen er betalt er den bindene. Speedevent AS har inget ansvar om det skulle bli forsinkelser/kanselering av fly, ferje eller lignende for deltageren på vei til skole/kursdag. Speedevent AS er ikke på noen måte ansvarlig for tyveri, brann, skade på motorsykler under arrangementet Skole/kursdag. Deltager er ansvarlig for skade påført på anlegget hvor arrangementet gjennomføres. Ved forsinkelse/avlysning av fly/transport for California Superbike School Coacher og personell forbeholder Speedevent AS seg retten til å gjennomføre skoledagen som en banedag hvor prisen blir justert ned for å kunne dekke kostnader til baneleie, flaggvakter, ambulanse og personell samt eventuell bespisning.

Vær og andre uforutsette forhold

Speedevent AS vil prioriterer sikkerheten til førerene. Speedevent AS har inget ansvar om det skulle oppstå ekstraordinær hendelse eller omstendigheter utenfor sin kontroll slik at arrangementet ikke kan gjennomføres.

  • værforhold, flom, krig, opprør, naturkatastrofer, epedemi, pandmi eller lignende.
  • Anlegget beregnet for arrangementet blir stengt.
  • Coacher forhindret fra og komme grunnet kansellerte flyavgang, og det ikke er mulig å få de fram til arrangementet i tide.

Dersom Speedevent AS får refundert kostnader dersom utenforliggende forhold er årsak til avlysning, vil vi så langt det er mulig utbetale deler eller hele refusjon.

Kjøring på eget ansvar.

Alle elever kjører på egen risiko og ansvar på banen. California Superbike School Level 1 til og med 4 er forsikrings godkjent i flere av de største selskaper  sjekk med ditt selskap om de dekker skoledagen for ditt registrerte kjøretøy. Generelt ta kontakt med selskapet og vi vil være behjelpelig å snakke med selskapet ang opplærings plan etc. For uregistrerte kjøretøy gjelder ingen forsikring ut over forsikringen i NMF lisensen som må løses av fører.

Forhindret fra å kjøre eller oppmøte

Speedevent AS har intet ansvar hvis en deltaker ikke møter. Eller ikke kan kjøre hele- eller deler av dagen. Uavhengig av årsak (værforhold, arbeidsforhold, motorsykkelproblemer og helseproblemer) det vil ikke være noen refusjon.

Motorsykkel leie av Speedevent AS for deltagelse på Skole/kurs dag.

Deltageren betaler et depositum på NOK 5.000,- beløpet refunderes når kjøretøyet leveres tilbake i den stand den ble utlevert. Ved skade/velt på leiesykkel, forbeholder Speedevent AS seg retten til å benytte depositumet som egenandel for å rette skaden (velteklosser, kåpe, hendler, fotpinner etc). Ved forsikrings skade er egenandel på forsikring kr. 12.000,- som i sin helhet dekkes av leietager. alternativt kan leietager settes kjøretøyet i samme stand den var ved utleietidspunkt for selvkost. Leietager kan etter ønske få reparasjonen utført av annen part forutsatt at det ikke påfører Speedevent AS ekstra kostnader. Dog skal kjøretøyet være tilbakelevert senest innen 14 dager etter skade.

Nettbutikk

Alle priser på produkter er inklusive mva, frakt kommer i tillegg.

Reklamasjon

Ved reklamasjon i henhold til forbrukerkjøpsloven, skal kjøper informere Speedevent AS via epost post@speedevent.no eller via telefon +47 413 15 100 før kunden sender oss varen. Kvittering/faktura for kjøpet skal alltid fremvises! Skyldes feilen forhold på kundens side, byttes ikke produktet. Feil/mangler skal rapporteres snarest mulig senest 30 dager etter mottatt produkt. Om kunden på eget initiativ, uten at dette er avtalt, utbedrer feilen, vil ikke Speedevent være ansvarlig for kostnadene dette har medført og garantien samt reklamasjonen bortfalle i sin helhet.

© Kopirett - Superbikeschool.no